กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17398
ชื่อเรื่อง: Heat Transfer and Flow Behaviors of Ferrofluid in Three-Start Helically Fluted Tubes
ผู้แต่ง: Siricharoenpanitch A.
Wiriyasart S.
Vengsungnle P.
Naphon N.
Naphon P.
Keywords: Geometry
Heat convection
Heat flux
Nanofluidics
Tubes (components)
Copper tubes
Corrugated tubes
Flow behaviours
Fluted tube
Heat transfer and flows
Heat transfer behavior
Nanofluid flow
Temperature contours
Turbulent convective heat transfers
Water nanofluids
Magnetite
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Turbulent convective heat transfer and Fe3O4/water nanofluid flow behaviors in a corrugated tube were studied numerically. The numerical study was performed using the corrugated copper tube with a 10.70 mm inside diameter with a constant heat flux boundary condition. The finite volume approach was used to discretize the Eulerian two-phase model and then solve it using the SIMPLE technique. The effect of corrugated pitch and corrugated depth on the velocity vectors and temperature contours are presented and analyzed. It was found that the geometrical parameters (corrugated pitch and corrugated depth) have a significant effect on the velocity and temperature contours. In comparison to the plain tube, the maximum and minimum turbulent intensity enhancements are 1.40 and 1.06 times, respectively, also resulting in an increase in the Nusselt number enhancement. Simultaneously, due to more flow complexity and roughness augmentation, the flow resistance also increased. © 2021 Taylor & Francis Group, LLC.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17398
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121340533&doi=10.1080%2f01457632.2021.2009227&partnerID=40&md5=66fdbb36a803900b4a8463cdde9d945b
ISSN: 1457632
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น