กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1624
ชื่อเรื่อง: ศึกษาและพัฒนาชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์สำหรับวางบริเวณระเบียงที่พักอาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study and develoment of the multi-purpose furniture made of waste materials in interior auto parts industry for residential skyscraper balcony
Advisor : กรกลด คำสุข
อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
ผู้แต่ง: รัตนพล พลสม
Keywords: การออกแบบ
การออกแบบเครื่องเรือน
วันที่เผยแพร่: 22-สิง-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1624
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DesIn-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Rattanapon_P.pdf13.03 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น