กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15603
ชื่อเรื่อง: รถไฟปู่จร
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. นิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ 19
Keywords: วรรณกรรมสำหรับเด็ก
นิทรรศการ
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 16 วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2559 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (ชั้น 8) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 19 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ TK park
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15603
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ChLit-Thesis Exhibition

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ChLit_PosterThesis_CL16.pdfPoster7.01 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น