กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15597
ชื่อเรื่อง: กลับตาลปัตร
ผู้แต่ง: เจลดา ภูพนานุสรณ์
Keywords: วรรณกรรมสำหรับเด็ก
วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: ภาคนิพนธ์ (ศศ.บ. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15597
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ChLit-Term paper

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ChLit_Jelda_P.pdf2.34 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น