BioEng-Senior Projects : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2560วิธีการควบคุมภาพทางการแพทย์โดยใช้การจดจำรูปแบบการเคลื่อนไหวของมือแบบ 3 มิติ โดยใช้ลีปโมชั่น สำหรับห้องผ่าตัดฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ไกรยศ เกียรติสุนทร; ภัทรตา สงวนนาม
2559โปรแกรมวัดขนาดร่างกายเพื่อหาขนาดเฟรมจักรยานที่เหมาะสมฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; กิตติ สถาพรประสาธน์; พาที ชัยประสิทธิกุล
2557การตรวจจับท่าทางมือเพื่อการใช้งานในห้องผ่าตัดโดยใช้ข้อมูลภาพ 3 มิติฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ดาวรัชฎา วงจันดา; อรรนพ กอบหิรัญ
2558การจำแนกฟันจากภาพเอกซเรย์โดยวิธีการเข้าคู่รูปแบบฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; อริสา พูนศรี
2564การตรวจจับดวงตาของผู้ปิดหน้ากากสำหรับป้องกันการติดเชื้อจากภาพถ่ายในหลายมุมมองฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ชัชญาดา สมารักษ์
2564การพัฒนาเซนเซอร์วัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดไร้สายเพื่องานวิจัยวีรยส อร่ามเพียรเลิศ; ชนัญชน์ เนตรประสิทธิ์; ศรัณวัชร์ พูนจิรานิตย์
2564ระบบเฝ้าระวังสัญญาณชีพด้วยแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง; จตุรพร แซ่แมะ; ธิดารัตน์ เสียงเย็น
2564การศึกษาเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองของกลุ่มนิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้าและนิสิตทั่วไปในขณะพักวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; กชรัตน์ อาศิรวาท; วิลาวัณย์ จันทร์กลั่น
2564การเลือกหลักยึดสำหรับสะพานฟันที่รองรับด้วยรากฟันเทียมสำหรับการบูรณะฟันกรามชไมพร สุขแจ่มศรี; ณิชาพัชร์ รัตนพันธ์
2564ประมาณค่าแนวโน้มกลูโคสในเลือดด้วยสัญญาณการบีบตัวของหลอดเลือดธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง; ไพลิน สุขชนะ; ศุภกรณ์ เกตุบางลาย; กัญญาภัค ดิษยวงศ์ชัย
2564การออกแบบส่วนเชื่อมต่อรากฟันกับเดือยรองรับครอบฟันที่แตกต่างกันต่อการกระจายความเค้นของฟันตัดซี่กลางที่ขากรรไกรบน: การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ชไมพร สุขแจ่มศรี; พัชรี สารีเครือ; ภาณุพงศ์ เอียดหนักขัน
2564การออกแบบและพัฒนาห้องความดันลบต้นแบบสำหรับการแยกผู้ป่วยวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ปิยภัทร ดวงพัตรา; ณัฐริกา ประทุมสุข
2564การศึกษาผลการเปรียบเทียบตำแหน่งและจำนวนอิเล็กโทรดของระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อจากข้อมือวีรยส อร่ามเพียรเลิศ; ฐนิยา มาแสง; ธัญญาลักษณ์ ศรีระหอม; ศุภสุตา อธิคมวิทยา
2564การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษาการทรุดตัวของกรงเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนคอชไมพร สุขแจ่มศรี; วรกานต์ ทองประไพ
2564ระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบาดเจ็บไม่รุนแรงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สุชาดา ตันติสถิระพงษ์; ธันยกานต์ ซื่อสัตย์สกุล; ศรัณยพงศ์ คุณากรพัฒนาการ
2564การศึกษาการนำข้อมูลความต้านทานไฟฟ้าของร่างกายไปใช้ในการประมาณปริมาตรของปอดผ่านการเรียนรู้เชิงลึกทวีชัย อวยพรกชกร; สิริยากร มณีรัตน์; กรณิศ ทองคุณ; นวพรรษ คุ้มวา
2564การศึกษาการใช้อิเล็กโทรดรูปแบบหัวโพรบ (Probe) ในการตรวจหาพยาธิสภาพก่อนมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคการสร้างภาพความนำไฟฟ้าทวีชัย อวยพรกชกร; ศศิธร เจนขบวน; วริษฐา จันทร์ฤทธิ์; นภัสวรรณ์ งามดี
2564การวิเคราะห์รูปแบบการเขียนในผู้ป่วยพาร์กินสันด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักรสุชาดา ตันติสถิระพงษ์; ณิชากรณ์ กราฟ คูเชมบัค; ปิยกาญน์ ทิจะยัง
2564การศึกษาประสิทธิภาพของการวัดความต้านทานไฟฟ้า ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของไขมันด้วยเทคนิค BIA แบบสิบอิเล็กโทรดทวีชัย อวยพรกชกร; นริศรา แสงสว่าง; รวงข้าว คำกอง; ลักขิกา โบราณบุปผา
2564การจำแนกบริเวณเลือดจากภาพถ่ายกล้องแคปซูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลึกและคุณสมบัติของสีฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ชนากานต์ ตุ่นมานะ; รัชนีกร ดวงใจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27