กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15495
ชื่อเรื่อง: สื่อผ้าเสริมประสบการณ์ : ร้านก๋วยเตี๋ยว
ผู้แต่ง: พรภัทรา นุตจรัส
Keywords: สื่อเสริมประสบการณ์
สื่อผ้า
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 20 แบบออนไลน์
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15495
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ChLit-Term paper

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
default.html260 BHTMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น