กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15286
ชื่อเรื่อง: Effects of stimulus intensity on the efficacy of bilateral ECT in schizophrenia: A preliminary study
ผู้แต่ง: Chanpattana W.
Chakrabhand M.L.S.
Buppanharun W.
Sackeim H.A.
Keywords: adult
article
cognition
electroconvulsive therapy
female
human
major clinical study
male
priority journal
rating scale
schizophrenia
stimulus response
treatment outcome
Adult
Brief Psychiatric Rating Scale
Cognition Disorders
Double-Blind Method
Electroconvulsive Therapy
Female
Humans
Male
Middle Aged
Neuropsychological Tests
Schizophrenia
Severity of Illness Index
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2000
บทคัดย่อ: Background: This preliminary study examined the effects of electrical stimulus intensity on the speed of response and efficacy of bilateral electroconvulsive therapy (ECT) in the treatment of schizophrenia. Methods: Sixty-two patients with schizophrenia received combination treatment with bilateral ECT and flupenthixol. Using a randomized, double-blind design, the effects of three dosages of the ECT electrical stimulus were examined. Patients were treated with a stimulus intensity that was just above seizure threshold, two-times threshold, or four-times threshold. Assessments of outcome used the Brief Psychiatric Rating Scale, Global Assessment of Functioning, and the Mini-Mental State Exam. Results: Thirty-three of sixty- two patients met remitter criteria, including maintaining improvement over a 3-week stabilization period. The dosage groups were equivalent in the number of patients who met remitter criteria. The low-dose remitter group (n = 11) received more ECT treatments and required more days to meet remitter status than both the twofold (n = 11) and fourfold remitter groups (n = 11). There was no difference among the groups in change in global cognitive status as assessed by the Mini-Mental State Exam. Conclusions: This preliminary study indicates that treatment with high-dosage bilateral ECT speeds clinical response in patients with schizophrenia. There may be a therapeutic window of stimulus intensity in impacting on the efficacy of bilateral ECT, which needs further study. A more sensitive battery of cognitive tests should be used in future research. (C) 2000 Society of Biological Psychiatry.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15286
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0034254841&doi=10.1016%2fS0006-3223%2800%2900830-1&partnerID=40&md5=091d0fbf3998079377ad02c2f0dac1e5
ISSN: 63223
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น