กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15169
ชื่อเรื่อง: Long-term outcome of vertically acquired and post-transfusion hepatitis C infection in children
ผู้แต่ง: Rerksuppaphol S.
Hardikar W.
Dore G.J.
Keywords: alanine aminotransferase
adolescent
antibody detection
antiinflammatory activity
article
blood transfusion
child
chronic liver disease
clinical article
female
hepatitis C
Hepatitis C virus
human
infection risk
liver biopsy
liver cirrhosis
liver histology
male
outcomes research
priority journal
seroconversion
vertical transmission
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: Background and Aim: To determine the natural history of perinatally acquired hepatitis C virus (HCV) infection, clinical and laboratory outcomes among 31 children with HCV infection were retrospectively reviewed. Fifteen children had acquired HCV by blood transfusion (BT) prior to 6 months of age and 16 had vertically acquired (VT) HCV. Methods: Demographic data, clinical symptoms and signs, liver biochemistry, HCV antibody, HCV-RNA and liver histology were evaluated. Results: Mean age at last visit was 13.0 years (range 9.0-16.8 years) in the BT group and 8.6 years (range 0.5-18.1 years) in the VT group. There were no abnormal clinical findings of chronic liver disease in either group. Estimated HCV-RNA clearance rate was 19%, with no significant difference between the groups. In HCV-RNA-negative children (n = 6), two lost anti-HCV antibody and two developed indeterminate anti-HCV antibody results, while all HCV-RNA-positive children (n = 25) remained both anti-HCV antibody positive and HCV-RNA positive throughout follow up. The alanine aminotransferase level was significantly higher in the VT group than in the BT group during the first 5 years of life. Liver biopsy, which was carried out in four children, revealed mild to moderate fibrosis and/or necroinflammatory activity, but no cirrhosis. Conclusions: Outcomes among children with HCV acquired in infancy demonstrate asymptomatic and slowly progressive disease, at least for the initial decade of infection. Mode of acquisition appears to have a limited impact on outcomes, with similar viral clearance and anti-HCV antibody seroreversion rates in vertical and transfusion acquired infection. © 2004 Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15169
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11144222222&doi=10.1111%2fj.1440-1746.2004.03463.x&partnerID=40&md5=9d4403c8057eb59a0fded0ac3ddce083
ISSN: 8159319
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น