กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14862
ชื่อเรื่อง: Identification of Vibrio spp. in vibriosis Penaeus vannamei using developed monoclonal antibodies
ผู้แต่ง: Longyant S.
Rukpratanporn S.
Chaivisuthangkura P.
Suksawad P.
Srisuk C.
Sithigorngul W.
Piyatiratitivorakul S.
Sithigorngul P.
Keywords: bacterial antigen
monoclonal antibody
animal
aquaculture
article
bacterial gene
classification
genetics
immunology
microbiology
pathogenicity
Penaeidae
RNA gene
Vibrio
Animals
Antibodies, Monoclonal
Antigens, Bacterial
Aquaculture
Genes, Bacterial
Genes, rRNA
Penaeidae
Vibrio
Bacteria (microorganisms)
Decapoda (Crustacea)
Litopenaeus vannamei
Vibrio
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio shilonii
Vibrio vulnificus
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Immunohistochemical study using monoclonal antibodies specific to various shrimp viruses and Vibrio spp. was performed in shrimp samples died from unknown cause with symptoms of black stripes on lateral sides of cephalothorax or smoky body coloration. The positive results in muscular tissue were obtained with MAb VAL57 (specific to Vibrio spp.) and in hepatopancreas tissues with MAbs VVB158 (specific to V. vulnificus) and VPC701 (specific to V. parahaemolyticus). Twelve isolates of Vibrio spp. isolated from shrimp tissues were identified with various MAbs by dot blotting, biochemical tests and 16S rRNA gene. The results revealed three groups of V. vulnificus and one group of V. shilonii. All four groups of isolated Vibrio spp. were immunologically and biochemically different. None of the V. parahaemolyticus-like bacterium was isolated. The results demonstrated that the mortality in shrimp is accompanied by the presence of Vibrio spp. © 2007 Elsevier Inc. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14862
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-42649101325&doi=10.1016%2fj.jip.2007.10.013&partnerID=40&md5=819bfcb563f3a482a1e0c0f64f40c4de
ISSN: 222011
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น