กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14726
ชื่อเรื่อง: Development of monoclonal antibodies for simple detection and differentiation of Vibrio mimicus from V. cholerae and Vibrio spp. by dot blotting
ผู้แต่ง: Pengsuk C.
Longyant S.
Rukpratanporn S.
Chaivisuthangkura P.
Sridulyakul P.
Sithigorngul P.
Keywords: antibody
bacterial disease
biological analysis
gastroenteritis
genetic analysis
host-pathogen interaction
isolated population
shrimp culture
Bacteria (microorganisms)
Decapoda (Crustacea)
Negibacteria
Vibrio
Vibrio cholerae
Vibrio mimicus
วันที่เผยแพร่: 2010
บทคัดย่อ: Vibrio mimicus, a species closely related to V. cholerae, is a type of pathogenic bacteria that causes gastroenteritis in humans and has been reported as a pathogen in shrimp farming. To facilitate the diagnosis of V. mimicus infection, monoclonal antibodies (MAb) against V. mimicus were generated using a combination of four isolates of V. mimicus as an immunogen. Six different groups of monoclonal antibodies specific to V. mimicus were investigated. The first three isolate-specific antibodies bound to only one or two isolates of V. mimicus. The fourth antibody group recognized ten isolates of V. mimicus (VM1-10). The fifth and the sixth groups co-detected V. mimicus and V. cholerae. These last two groups recognized all 10 isolates of V. mimicus and all 23 isolates of V. cholerae tested but recognized different antigens in Western blot analysis. All monoclonal antibodies showed no cross-reactivity with other Vibrio species or other Gram negative bacteria and could be used to identify either V. mimicus or V. cholerae by dot blotting with a sensitivity ranging from 105 to 107 CFU ml- 1. The detection capability could be improved to 10-103 CFU ml- 1 of the original bacterial content after pre-incubating samples in alkaline peptone water (APW) for 6 h prior to dot blotting. Monoclonal antibodies in groups 1-3 and 5 could detect V. mimicus and/or V. cholerae infection in shrimp tissues by immunohistochemistry. Thus, these monoclonal antibodies constitute convenient immunological tools that can be used for simple and rapid direct detection and differentiation of V. mimicus and V. cholerae in complex samples, such as infected shrimp, without the requirement for bacterial separation, isolation, or biochemical characterization. Crown Copyright © 2010.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14726
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-76049085501&doi=10.1016%2fj.aquaculture.2009.12.023&partnerID=40&md5=fb11e6bd147f6459dceded305cf85bf4
ISSN: 448486
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น