กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14448
ชื่อเรื่อง: Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus detection using monoclonal antibodies specific to recombinant polyhedrin protein
ผู้แต่ง: Sridulyakul P.
Suwannaka T.
Chaivisuthangkura P.
Longyant S.
Rukpratanporn S.
Sithigorngul P.
Keywords: antibody
clone
coliform bacterium
enzyme activity
gene expression
immunoassay
infectious disease
polymerase chain reaction
protein
recombination
rodent
Crangon crangon
Decapoda (Crustacea)
Densovirus
Escherichia coli
Monodon baculovirus
Mus
Nucleopolyhedrovirus
Penaeus monodon
Shrimp white spot syndrome virus
Taura syndrome virus
Yellow head virus
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Two segments of the gene encoding the polyhedrin protein of Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus (PemoNPV) were cloned into the pTYB1 (759. bp) and pGEX-6P-1 (614. bp) expression vectors and then transformed into the BL21 Escherichia coli strain. After induction, a fusion of the OB-N-intein (OB-N-intein; 83.2. kDa) and OB-C glutathione-S-transferase (GST-OB-C; 48.4. kDa) proteins were produced. They were purified by SDS-PAGE, electroeluted and injected into Swiss mice for monoclonal antibody (MAb) production. Two MAbs specific to OB-N and three MAbs specific to OB-C were isolated. They can be used to detect natural PemoNPV infection in Penaeus monodon by dot blotting, western blotting and immunohistochemistry without cross-reaction with uninfected shrimp tissues or other common shrimp viruses, including Taura syndrome virus (TSV), yellow head virus (YHV), white spot syndrome virus (WSSV) and Penaeus monodon densovirus (PmDNV). Dot-blotting a combination of the four different MAbs specific to OB-N and OB-C, which were obtained from this study and from previous studies, was approximately 100 times less sensitive than performing 1-step PCR. The combination of MAbs is expected to be useful for the future development of a simple, immunochromatographic strip test for the rapid, pond-side detection of PemoNPV. © 2011 Elsevier B.V.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14448
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80054994529&doi=10.1016%2fj.aquaculture.2011.09.013&partnerID=40&md5=df1baea5b852514eab20c11d8ed0700a
ISSN: 448486
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น