กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14318
ชื่อเรื่อง: Prevalence of human papillomavirus genotypes in cervical cancer
ผู้แต่ง: Chinchai T.
Chansaenroj J.
Swangvaree S.
Junyangdikul P.
Poovorawan Y.
Keywords: virus DNA
adult
aged
article
cancer prevention
cancer staging
cytology
DNA microarray
female
genotype
human
Human papillomavirus type 16
Human papillomavirus type 18
Human papillomavirus type 33
Human papillomavirus type 52
Human papillomavirus type 58
major clinical study
nonhuman
Papanicolaou test
prevalence
priority journal
Thailand
uterine cervix cancer
verruca vulgaris
Wart virus
Adult
Aged
Aged, 80 and over
Alphapapillomavirus
Female
Genotyping Techniques
Humans
Middle Aged
Papillomavirus Infections
Thailand
Uterine Cervical Neoplasms
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Background and Objective: Cervical cancer is the second most common female genital cancer worldwide. There is strong epidemiological and molecular evidence indicating that human papillomavirus (HPV) infection is a necessary event in the development of cervical intraepithelial lesion and subsequent invasive carcinoma. The aim of this study was to investigate the HPV genotype distribution and prevalence in cervical cancer of Thai women. Materials and Methods: One hundred fifty-five cervical cancer specimens were enrolled in this study. The HPV genotypes were determined by means of the combined use of a line probe assay (INNO-LiPA) and DNA chip methods. Results: Of the overall prevalence of HPV in the study group, 83.2% and 11.6% of the cases had single and multiple genotype infections, respectively. The most prevalent genotypes were HPV 16 (51%), followed by HPV 18 (20%), HPV 52 (10.3%), HPV 58 (5.8%), and HPV 33 (4.5%). All HPV genotypes found in this study could be classified as 13 highrisk HPV, 2 low-risk HPV, and 2 additional types. Of the specimens, 94.8% had at least one high-risk HPV genotype infection. Conclusion: As for the potential benefits of commercially available prophylactic vaccines to prevent HPV infection in Thailand, both vaccines (bivalent and quadrivalent) can protect from HPV-related cervical cancer in only approximately 71%. Therefore, screening programs such as routine Papanicolaou test, cytology, and HPV DNA detection are still essential for cervical cancer prevention. Moreover, future generations of HPV vaccines should also include the other most common genotypes and decrease the severe adverse effects reported at the present time. Copyright © 2012 by IGCS and ESGO.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14318
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863628026&doi=10.1097%2fIGC.0b013e318259d904&partnerID=40&md5=cf0450db22da58f7f09fd4cd224143e6
ISSN: 1048891X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น