กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14191
ชื่อเรื่อง: Activation of chloride secretion by isoflavone genistein in endometrial epithelial cells
ผู้แต่ง: Deachapunya C.
Poonyachoti S.
Keywords: 1,2 bis(o aminophenoxy)ethane n,n,n',n' tetraacetic acid
4,4' diisothiocyanatostilbene 2,2' disulfonic acid
5 nitro 2 (3 phenylpropylamino)benzoic acid
acetic acid derivative
amiloride
amphotericin B
antiestrogen
barium
bumetanide
chloride
daidzein
forskolin
genistein
glibenclamide
isobutylmethylxanthine
tyrphostin
unclassified drug
uridine triphosphate
vanadic acid
4,4' diisothiocyanatostilbene 2,2' disulfonic acid
bumetanide
cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
ethylene glycol 1,2 bis(2 aminophenyl) ether n,n,n',n' tetraacetic acid
forskolin
fulvestrant
glibenclamide
isobutylmethylxanthine
isoflavone
n benzyl 2 cyano 3 (3,4 dihydroxyphenyl)acrylamide
protein tyrosine kinase
tyrphostin
uridine triphosphate
vanadic acid
animal cell
animal cell culture
apical membrane
article
basolateral membrane
chloride transport
controlled study
endometrium cell
membrane permeability
nonhuman
phosphorylation and dephosphorylation
potassium current
potential difference
priority journal
short circuit current
Article
cell immortalization
chloride current
drug mechanism
endometrium
female
monolayer culture
swine
Glycine max
Sus
1-Methyl-3-isobutylxanthine
Amiloride
Animals
Bumetanide
Cell Membrane Permeability
Cells, Cultured
Chlorides
Colforsin
Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator
Egtazic Acid
Endometrium
Epithelial Cells
Estradiol
Female
Genistein
Glyburide
Swine
Uridine Triphosphate
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: Background/Aim: Genistein, the most active isoflavone found primarily in soybeans, alters ion transport functions in intestinal and airway epithelia. The present study aims to investigate the acute effects and mechanisms of action of genistein in immortalized porcine endometrial epithelial cells. Methods: Ussing chamber technique was used for transepithelial electrical measurements. Results: Genistein increased short-circuit currents (I sc ) which were inhibited by glibenclamide, NPPB, CFTRinh-172, DIDS or bumetanide, but not amiloride. In experiments with amphotericin B-permeabilized monolayers, genistein activated the apical Cl - current and barium-sensitive basolateral K + current while inhibiting the apical K + current. Genistein failed to increase the I sc in the presence of forskolin or IBMX, but did increase the I sc in UTP. Pretreatment with genistein also abolished the increase in the I sc when induced by forskolin, IBMX or UTP. However, Ca 2+ -chelating BAPTA-AM did not affect the genistein-induced increase in the I sc . The genistein-stimulated I sc was reduced by tyrosine kinase inhibitors, tyrphostin A23 or AG490. However, vanadate, a tyrosine phosphatase inhibitor, failed to inhibit the genistein response. Estrogen receptor antagonist ICI182,780 did not alter the genistein's action. Conclusion: The soy isoflavone, genistein, stimulates Cl - secretion in endometrial epithelial cells possibly via a direct activation of CFTR which appears to be modulated through a tyrosine kinase-dependent pathway. The present findings may be of benefit for the therapeutic application of genistein in the treatment of electrolyte transport disorders in the epithelia. © 2013 S. Karger AG, Basel.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14191
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84890688990&doi=10.1159%2f000356584&partnerID=40&md5=13649c01c4c0d49efc5e438ef5b27724
ISSN: 10158987
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น