กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14100
ชื่อเรื่อง: Survival times of patients with a first hip fracture with and without subsequent major long-bone fractures
ผู้แต่ง: Angthong C.
Angthong W.
Harnroongroj T.
Naito M.
Harnroongroj T.
Keywords: adult
aged
article
comorbidity
death
female
follow up
heart disease
hip fracture
holistic care
human
hypertension
kidney disease
knee osteoarthritis
major clinical study
male
mobilization
mortality
neurologic disease
radiography
respiratory tract disease
risk factor
survival time
Aged
Aged, 80 and over
Bone and Bones
Comorbidity
Diabetes Mellitus
Female
Fractures, Bone
Hip Fractures
Humans
Hypertension
Male
Middle Aged
Multivariate Analysis
Patient Discharge
Proportional Hazards Models
Risk Factors
Survival Rate
Thailand
Time Factors
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: Objectives: Survival rates are poorer after a second hip fracture than after a first hip fracture. Previous survival studies have included in-hospital mortality. Excluding in-hospital deaths from the analysis allows survival times to be evaluated in community-based patients. There is still a lack of data regarding the effects of subsequent fractures on survival times after hospital discharge following an initial hip fracture. This study compared the survival times of community-dwelling patients with hip fracture who had or did not have a subsequent major long-bone fracture. Hazard ratios and risk factors for subsequent fractures and mortality rates with and without subsequent fractures were calculated. Materials and Methods: Of 844 patients with hip fracture from 2000 through 2008, 71 had a subsequent major long-bone fracture and 773 did not. Patients who died of other causes, such as perioperative complications, during hospitalization were excluded. Such exclusion allowed us to determine the effect of subsequent fracture on the survival of community-dwelling individuals after hospital discharge or after the time of the fracture if they did not need hospitalization. Demographic data, causes of death, and mortality rates were recorded. Differences in mortality rates between the patient groups and hazard ratios were calculated. Results: Mortality rates during the first year and from 1 to 5 years after the most recent fracture were 5.6% and 1.4%, respectively, in patients with subsequent fractures, and 4.7% and 1.4%, respectively, in patients without subsequent fractures. These rates did not differ significantly between the groups. Cox regression analysis and calculation of hazard ratios did not show significant differences between patients with subsequent fractures and those without. On univariate and multivariate analyses, age <75 years and male sex were risk factors for subsequent fracture. Conclusions: This study found that survival times did not differ significantly between patients with and without subsequent major long-bone fractures after hip fracture. Therefore, all patients with hip fracture, with or without subsequent fractures, need the same robust holistic care. The risks of subsequent fractures should be addressed in patients with hip fracture and should be reduced where possible by education regarding fracture prevention and regular rehabilitation programs. Efforts should be made to decrease the rates of major long-bone fractures and their burdens, even though such fractures have only a minor effect on survival in community-dwelling individuals.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14100
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84874082721&doi=10.1272%2fjnms.80.42&partnerID=40&md5=18af009c49421c360b9d917fe062a8f6
ISSN: 13454676
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น