กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14040
ชื่อเรื่อง: Outcomes and quality of life after platelet-rich plasma therapy in patients with recalcitrant hindfoot and ankle diseases: A preliminary report of 12 patients
ผู้แต่ง: Angthong C.
Khadsongkram A.
Angthong W.
Keywords: achilles tendinitis
adult
aged
ankle osteoarthritis
article
bursitis
clinical article
clinical effectiveness
conservative treatment
controlled study
female
foot disease
human
male
nuclear magnetic resonance imaging
osteoarthritis
plasmapheresis
quality of life
recalcitrant disease of the hindfoot and ankle
retrocalcaneal bursitis
retrospective study
scoring system
Short Form 36
synovitis
thrombocyte rich plasma
treatment duration
treatment response
visual analog scale
Adolescent
Adult
Aged
Ankle Joint
Female
Follow-Up Studies
Humans
Joint Diseases
Male
Middle Aged
Patient Satisfaction
Platelet-Rich Plasma
Quality of Life
Retrospective Studies
Treatment Outcome
Young Adult
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: The present study aimed to determine the outcomes and quality of life after platelet-rich plasma therapy in patients with chronic recalcitrant diseases of the hindfoot and ankle and to identify the crucial clinical variables. The records of 12 adult patients with diseases of the hindfoot and ankle were included in the present study. These patients had been treated with platelet-rich plasma from September 2010 to April 2011 after 3 to 6months or more of conservative treatment had been unsuccessful. They had attended the follow-up visits, were consecutively enrolled, and retrospectively studied. A total of 3 mL of autologous platelet-rich plasma was injected under fluoroscopic or ultrasound guidance into the affected areas. All patients had been evaluated using visual analog scale foot and ankle scoring before treatment and at set intervals after treatment. According to their scores at the final follow-up visit (mean 16 months), the patients were allocated to the satisfactory (score ≥ 80; n = 8) and unsatisfactory (score < 80; n = 4) groups. The health-related quality of life was assessed using the Medical Outcomes Study short-form, 36-item survey at the final follow-up visit, because the study was retrospective, and the information was not available before treatment. The mean visual analog score at the final follow-up visit (79.71 ± 17.81) was significantly greater than the mean pretreatment score (57.89 ± 20.77; p = .002). Four patients (33%) had unsatisfactory results. The mean short-form, 36-item score for the satisfactory group (85.23 ± 11.30) was significantly greater than that (57.33 ± 12.91) of the unsatisfactory group (p=003). No definitive factors influencing the outcome of this treatment were found. The substantial number of patients with an unsatisfactory outcome indicates that platelet-rich plasma injection might be an option but might not be a mainstay of nonoperative treatment of problematic conditions of the hindfoot and ankle. The actual benefit of this treatment, including the factors influencing its outcome, are still inconclusive. © 2013 American College of Foot and Ankle Surgeons.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14040
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84879461832&doi=10.1053%2fj.jfas.2013.04.005&partnerID=40&md5=9b3c2e7df3fc8df79dad9e71c7461945
ISSN: 10672516
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น