กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14003
ชื่อเรื่อง: Thai dental practitioners' knowledge and attitudes regarding patients with HIV
ผู้แต่ง: Rungsiyanont S.
Lam-Ubol A.
Vacharotayangul P.
Sappayatosok K.
Keywords: article
attitude to health
cross-sectional study
dental assistant
dental procedure
dental students
dentist
disease transmission
ethnology
HIV/AIDS
human
Human immunodeficiency virus infection
nonparametric test
patient abandonment
psychological aspect
questionnaire
statistics
Thailand
dental assistants
dental hygienists
dental students
dentists
HIV/AIDS
Thailand
Cross-Sectional Studies
Dental Auxiliaries
Dental Care for Chronically Ill
Dentists
Health Knowledge, Attitudes, Practice
HIV Infections
Humans
Questionnaires
Refusal to Treat
Statistics, Nonparametric
Thailand
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: To investigate the knowledge and attitudes of Thai dental practitioners regarding patients with HIV, a cross-sectional study using self-administered questionnaires was conducted. The questionnaires requested demographic information and included questions evaluating the knowledge and attitude of dental practitioners towards HIV. The results were analyzed using Scheffe method for multiple comparisons at the 95 percent confidence level. Out of 1,200 questionnaires sent, 446 questionnaires were returned (response rate 37.2 percent). The subjects included final (sixth)-year dental students (11.9 percent), general dentists (29.1 percent), specialist dentists (15.5 percent), dental hygienists (30.5 percent), and dental assistants (13 percent). More than 80 percent of the dental practitioners correctly answered the questions testing their basic knowledge of HIV such as routes of transmission and common opportunistic infections. However, knowledge about HIV pathogenesis, complications, and advances in HIV management was lacking. Dental hygienists and dental assistants had statistically significant lower scores in knowledge about HIV than other groups. Sixty-seven percent of dental practitioners said they feel worried when treating patients with HIV, and 20.4 percent said they would deny treatment for patients with HIV if possible. While knowledge about HIV may be adequate among dental practitioners in Thailand, greater effort should be put into emphasizing positive attitudes towards patients with HIV.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14003
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84884526953&partnerID=40&md5=4bcc3627d7f7de4360114c7cb31e1f7a
ISSN: 220337
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น