กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1363
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาประเพณีพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้ไทย อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อการอนุรักษ์จารีตประเพณี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Creative research : case study for Long Phuthai Culture Renunakom District Nakornpanom Province
Advisor : สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
กมล เผ่าสวัสดิ์
ผู้แต่ง: อนัญญา คำเขียว.
Keywords: บายศรีสู่ขวัญ.
ผู้ไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ขวัญและการทำขวัญ.
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมไทย.
วันที่เผยแพร่: 11-กรก-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1363
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:VD - Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Anunya_K.pdf2.33 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น