กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1338
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of a model for research collaboration between university and industry
Advisor : จารุวรรณ สกุลคู
อัจฉรา วัฒนาณรงค์
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
Keywords: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--วิจัย
สถาบันอุดมศึกษา--วิจัย
การเชื่อมโยงงานวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม--วิจัย
อุตสาหกรรมกับการศึกษา--วิจัย
ความร่วมมือทางการศึกษา--วิจัย
วันที่เผยแพร่: 8-กรก-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1338
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Duangthip_W.pdf5.8 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น