กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1334
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์ต้นแบบ SWU 6 ขา สำหรับสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Design and control of the prototype SWU hex-limbed lunar robot
Advisor : จตุรงค์ สุคนธชาติ
ณสรรค์ ผลโภค
ผู้แต่ง: ธีรถวัลย์ ปานกลาง
Keywords: ไมโครคอนโทรลเลอร์
ดวงจันทร์--พื้นผิว
หุ่นยนต์--การออกแบบและการสร้าง
วันที่เผยแพร่: 8-กรก-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1334
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Phys-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Theerathawan_P.pdf2.76 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น