กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1233
ชื่อเรื่อง: Effect of Wear Tests on Silicon Carbide Nanowires/Aluminium Metal Powder Composites
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระหว่างลวดนาโนของซิลิกอนคาร์ไบด์และอลูมิเนียม
ผู้แต่ง: Thanut Jintakosol
Supreya Kumfu
Pisith Singjai
Chumphol Busabok
Keywords: Aluminium
Silicon Carbide Nanowires
Composites
AL
SiCNWs
วันที่เผยแพร่: 2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1233
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:GenSci-Journal Articles

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thanut_J.pdf756.93 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น