กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12311
ชื่อเรื่อง: Thermal cooling enhancement of dual processors computer with thermoelectric air cooler module
ผู้แต่ง: Wiriyasart S.
Hommalee C.
Naphon P.
Keywords: Chassis
Computer workstations
Cooling systems
Energy utilization
Heat transfer performance
Oscillators (electronic)
Thermal management (electronics)
Air cooler
Air distribution
Dual processor computer
Dual processors
Load condition
Monitored parameters
Operating modes
Thermal cooling
Electronic cooling
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: The thermal cooling enhancement technique of dual processors workstation computer couple thermoelectric air cooler module is studied experimentally. The monitored parameters mainly focus on the computer load conditions, with and without thermoelectric air cooler module, cooling fan turns on/off modes, and different cooling fan sizes. In experiment process, the working computer load of 0-100% is performed. The temperature distribution inside the computer chassis depends on the density, position of the components inside the computer both active and passive components. It is found that the thermoelectric air cooler module has a significant effect on the air and the CPU temperatures of the dual processor computer. In addition, the operating modes, positions and sizes of the cooling fan have significant effect on air distribution inside the computer chassis. However, energy consumption is also increased. The results of this study are expected to lead to guidelines that will allow the design of the cooling system with improved heat transfer performance of the electronic equipment. © 2019 The Authors. Published by Elsevier Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12311
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85064206944&doi=10.1016%2fj.csite.2019.100445&partnerID=40&md5=a70c41a3c3011c4e9649edc5832e92bc
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น