กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1230
ชื่อเรื่อง: ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยใบตอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Creative thinking of young children acquired through banana leaf art activities
Advisor : พัฒนา ชัชพงศ์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: ชลธิชา ชิวปรีชา
Keywords: ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
ศิลปะ--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 3-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1230
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chonticha_C.pdf3.22 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น