กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12011
ชื่อเรื่อง: Thermal cooling characteristics of Li-ion battery pack with thermoelectric ferrofluid cooling module
ผู้แต่ง: Sirikasemsuk S.
Wiriyasart S.
Naphon P.
Naphon N.
Keywords: Automobile cooling systems
Battery management systems
Battery Pack
Coolants
Deionized water
Ions
Life cycle
Thermal management (electronics)
Thermoelectric equipment
Thermoelectric refrigeration
Thermoelectricity
Battery thermal managements
Cooling performance
Electrical vehicle battery
Heat generation rate
Operating temperature
Thermal characteristics
Thermo-electric modules
Thermoelectric cooling
Lithium-ion batteries
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: The batteries have been continuously for obtaining the high voltage platform and high density of energy with long lifecycle. The operating temperature of the battery cell has a significant effect on the thermal performance. This paper aims to consider the 18 650-type lithium-ion battery pack's thermal characteristics with the thermoelectric module using ferrofluid as a coolant. The experiment apparatus is test to determine the lithium-ion battery pack's temperature distributions. Effects of the relevant parameters; hot and cold side flow rates (0.03-0.05 m3/hr), supplied voltage through thermoelectric (8-12 V), coolant types (De-ionized water and ferrofluid), and ferrofluid concentrations (0.005%-0.015% by volume) on the battery pack's cooling performance are considered. It is found that the thermoelectric cooling system significantly affects the battery pack cooling and gives the temperature of battery below 30°C. Higher cold and hot side flow rates can decrease average battery cell temperature by 3°C to 5°C, and the obtained uniformity temperature is below 3°C. Besides, ferrofluid concentration significantly reduces the average battery cell temperature when compared with deionized water. The proposed cooling system demonstrates the advantage of the electrical vehicle battery pack with the thermal cooling system. However, the optimized battery thermal management system still performs much better than the original one for various coolant flow rates and for the situation of heat generation rate. © 2021 John Wiley & Sons Ltd
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12011
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099112954&doi=10.1002%2fer.6417&partnerID=40&md5=abe2174902be7fe06f91a28c7cfc6d69
ISSN: 0363907X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น