กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1178
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองใช้ชุดกิจกรรม "เล่นกับลูกปลูกภาษา"
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Promoting young children language comprehension with parenting activities packages "Language enhancing through play"
Advisor : สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: อารีย์ คำสังฆะ
Keywords: การสื่อทางภาษา ;
ผู้ปกครองกับเด็ก ;
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--ภาษา
วันที่เผยแพร่: 3-ธัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1178
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Aree_Ka.pdf1.76 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น