Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-4 จากทั้งหมด 4
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2013-01-03การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าที่มุมงอเข่า 15 องศาระหว่างหญิงไทยอ้วนกับไม่อ้วนกนกทิพย์ สว่างใจธรรม; สมเวียง ตันเสถียร
2013-01-03โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกปิยนุช ยอดสมสวย; สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้
2013-01-03รายงานการวิจัยผลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องต่อความโค้งของแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวและความเอียงของกระดูกเชิงกรานในหญิงไทยอายุ 18-22 ปีสายธิดา ลาภอนันตสิน; ภัทริยา อินทร์โท่โล่
2013-01-03ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการนวดไทยและการนวดสากลต่อระดับความรับรู้อาการเมื่อยล้าและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรัตติยา จินเดหวา; วีระชัย สิงหนิยม