กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1040
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องบรรยากาศสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Computer lesson development atmosphere for the third stratified level students
Advisor : อลิศรา เจริญวานิช
ผู้แต่ง: คุณากร โทแหล่ง
Keywords: บทเรียนคอมพิวเตอร์ ;
บรรยากาศ
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1040
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kunakron_T.pdf2.59 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น