กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1028
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Opinions of students toward teaching and learning in general education of bachelor degree program at Mahidol University
Advisor : อัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;
จารุวรรณ สกุลคู
ผู้แต่ง: จันทิพร ยะบุญวัน
Keywords: มหาวิทยาลัยมหิดล ;
การศึกษา--หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1028
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chantiporn_Y.pdf976.2 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น