กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1012
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of computer instruction on geometric transformation for the third level students
Advisor : เกษม บุญส่ง
ผู้แต่ง: ยุคลทิพย์ ใจขำ
Keywords: บทเรียนคอมพิวเตอร์ ;
เรขาคณิต
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1012
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Yukoltip_J.pdf2.2 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น