กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10106
ชื่อเรื่อง: รายงานประจำปี 2560 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
Keywords: รายงานประจำปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10106
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Annual Report

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
report_lib2560.pdf1.12 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น