กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1009
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องร่างกายของเราสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of computer multimedia instruction on my body for second level students
Advisor : ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้แต่ง: ณัฐฐากรณ์ นิลขำ
Keywords: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ;
ร่างกาย--การสอนด้วยสื่อ ;
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1009
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Nutthakron_N.pdf6.55 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น