กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10087
ชื่อเรื่อง: การเสริมปกหนังสือใหม่ด้วยวัสดุที่ต่างกัน
ผู้แต่ง: จักรกริช รอดพุฒ
พงษ์ศักดิ์ เอกนาม
Keywords: การเสริมปกหนังสือ
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10087
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jukrit_R_R_2554.pdf61.27 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น