กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1002
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of computer multimedia instruction on plant life for the second level sdtenst
Advisor : เกษม บุญส่ง
ผู้แต่ง: หัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
Keywords: พืช -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1002
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Hattawan_P.pdf2.6 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น