Browsing by Author สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษา : สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครวีระ ปะทะขีนัง; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2559การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและการขนย้ายยาเสพติดจังหวัดตากชัยพร ครรชิตาวรกุล; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา; ปกรณ์ เมฆแสงสวย
2014-06-17การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่องานสืบสวนสอบสวน :กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองสุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558การศึกษารูปแบบทางพื้นที่ของการเกิดเหตุโจรกรรมรถยนต์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปริญญา จันทร์งาม; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2565กิจกรรมเสวนาและถอดบทเรียนการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันของชุมชนสาวไสว บุญมา; ลำภู เนียมหอม; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2565ขยะกำพร้า ขยะพลาสติกสุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2558ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้ากรรณิกา แว่นฟ้า; กฤษดา แตงสุวรรณ; จิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย; ฉัตรฑริกา กระเสาร์; ปฎิพัทต์ บริบูรณ์; สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล; สุรีย์พร นิพิฐวิทยา