Browsing by Author สินีนาถ เลิศไพวัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาและกะลามะพร้าวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; สินีนาถ เลิศไพวัน; ศมลพรรณ ภู่เล็ก
2014-12-29การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยรองรับการแข่งขันระดับสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สินีนาถ เลิศไพวัน; รวิเทพ มุสิกะปาน; พลวัต สุนทรธนผล
2012-09-17วิจัยและพัฒนาชุดเครื่องเรือนเก็บของเล่นแบบถอดประกอบสำหรับเด็กวัย 3 - 5 ปีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สินีนาถ เลิศไพวัน; อาทิตย์ เปล่งขำ
2014-09-10ศึกษาและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรวิเทพ มุสิกะปาน; สินีนาถ เลิศไพวัน; วิทิต วรรณวิทยาภา