Browsing by Author สมศิริ อรุโณทัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03การศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และอุทัยธานีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สมศิริ อรุโณทัย; ทรงพล ต่วนเทศ
2014-09-03การศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา กรณีศึกษา ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมรวิเทพ มุสิกะปาน; สมศิริ อรุโณทัย; ธนกรณ์ ศิริสุขโภคา
2014-09-03การศึกษาวิเคราะห์ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สมศิริ อรุโณทัย; นิตยา ฉัตรเมืองปัก
2014-09-03ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง ในเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สมศิริ อรุโณทัย; ปราโมทย์ กรีโรจนีย์
2014-09-03ศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาส่งเสริมสังคม : กรณีศึกษาผลงานการประกวดโฆษณาแอดเมน อวอร์ด ครั้งที่ 1 - 6 (พ.ศ. 2547-2552)พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; สมศิริ อรุโณทัย; วิชา จันทราวิสุทธิ์
2014-09-03หัตถกรรมดินไทย : $b กรณีศึกษางานหัตถกรรมดินไทย OTOP ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม นนทบุรี และกรุงเทพมหานครพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สมศิริ อรุโณทัย; กรีฑากร แสงสกุล