Browsing by Author ยศไกร ไทรทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แว้นพัทธมน ศุขเกษม; อรัญ วานิชกร; ยศไกร ไทรทอง
2562การพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปีเกศกนก ลมงาม; ยศไกร ไทรทอง; กรกลด คำสุข
2013-07-31การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ถอดประกอบสื่อภาพนูนต่ำนำทางผู้พิการทางสายตาสำหรับใช้ในห้องน้ำสาธารณะยศไกร ไทรทอง; รวิเทพ มุสิกะปาน; พงษ์บดินทร์ คุณาทวีสุข
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการลดน้ำหนักแก่เยาวชนที่มีน้ำหนักเกินพิกัดกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; บรรจงกิจ ลิมปดาพันธ์
2014-08-28การศึกษาและพัฒนาแผ่นรองปูพื้นพกพาอเนกประสงค์เพื่อการนวดกดจุดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; วุฒิชาติ ชาตะรูปะชีวิน