Browsing by Author ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร์วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์; ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์
2014-08-28การพัฒนาชุดสื่อการสอนศิลปะเรื่องการทำหัวโขนหนุมานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์; สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
2014-09-25การศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมภาพพิมพ์ด้วยนิ้วมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาภัทธิรา ธีรสวัสดิ์; วิลาสินี แสงนิล