Browsing by Author ธนกฤต ใจสุดา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดตราดธนกฤต ใจสุดา; วิมลิน สันตจิต
2014-09-10การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาบ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่านรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนกฤต ใจสุดา
2565จี้ธนกฤต ใจสุดา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563จี้ธนกฤต ใจสุดา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563จี้ธนกฤต ใจสุดา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563จี้ธนกฤต ใจสุดา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565ต่างหูธนกฤต ใจสุดา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565ต่างหูธนกฤต ใจสุดา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565ต่างหูธนกฤต ใจสุดา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565ต่างหูธนกฤต ใจสุดา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2566รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ เครื่องประดับแห่งล้านนาตะวันออก : การออกแบบร่วมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมธนกฤต ใจสุดา; ดาวรรณ หมัดหลี; วิมลิน สันตจิต
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับโบนไซน่าเซรามิกธนกฤต ใจสุดา; รัศมน ทองงามขำ