Browsing by Author ทวีชัย อวยพรกชกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การศึกษาการนำข้อมูลความต้านทานไฟฟ้าของร่างกายไปใช้ในการประมาณปริมาตรของปอดผ่านการเรียนรู้เชิงลึกทวีชัย อวยพรกชกร; สิริยากร มณีรัตน์; กรณิศ ทองคุณ; นวพรรษ คุ้มวา
2564การศึกษาการใช้อิเล็กโทรดรูปแบบหัวโพรบ (Probe) ในการตรวจหาพยาธิสภาพก่อนมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคการสร้างภาพความนำไฟฟ้าทวีชัย อวยพรกชกร; ศศิธร เจนขบวน; วริษฐา จันทร์ฤทธิ์; นภัสวรรณ์ งามดี
2564การศึกษาประสิทธิภาพของการวัดความต้านทานไฟฟ้า ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของไขมันด้วยเทคนิค BIA แบบสิบอิเล็กโทรดทวีชัย อวยพรกชกร; นริศรา แสงสว่าง; รวงข้าว คำกอง; ลักขิกา โบราณบุปผา
2565การศึกษาเบื้องต้นในการหาวิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนกับความนำไฟฟ้าของโครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดทวีชัย อวยพรกชกร; วิไลพร ไกรสุวรรณ; บัณฑิต พิบูลย์; ปรายฟ้า พิกุลแก้ว; สิรินธร วงษ์คำหาญ