Browsing by Author กรกลด คำสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563กระเป๋านัดดาวดี บุญญะเดโช; กรกลด คำสุข; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563กระเป๋านัดดาวดี บุญญะเดโช; กรกลด คำสุข; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563กระเป๋านัดดาวดี บุญญะเดโช; กรกลด คำสุข; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2562การพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปีเกศกนก ลมงาม; ยศไกร ไทรทอง; กรกลด คำสุข
2014-12-29การศึกษาพัฒนารูปแบบผ้าทอดอกจอกแบบดั้งเดิม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาโครงการผ้าทอในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; อรรถสิทธิ์ จันทร์นิเวศน์
2014-09-10การศึกษารูปแบบเครื่องดามนิ้วสำหรับโรคนิ้วล็อก เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับอเนกประสงค์รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; เมนัส ศรยุทธเสนี
2014-09-03การศึกษาวิเคราะห์ลวดลายซิ่นตีนแดงของอำเภอพุทไธสง และอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ไกรศักดิ์ ไกรธนกฤต
2014-09-03การศึกษาเครื่องประดับเงินประเภทประเกือมที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องประดับไทยร่วมสมัยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; กรกลด คำสุข; บัณฑิตหญิง ปัญญาโน
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาชุดแผ่นภาชนะใส่อาหารแบบพกพาสำหรับการรับประทานนอกสถานที่จากแนวทางการห่ออาหารด้วยใบตองกรกลด คำสุข; วรนุช พึ่งสาย
2012-09-08การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ กรณีศึกษาเครื่องสำอางที่ผลิตจากน้ำมันมะพร้าวประมา ศาสตระรุจิ; กรกลด คำสุข; อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์
2013-07-26การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีแปรรูปจากผือชุมชนบ้านกุดกะเสียน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานีกรกลด คำสุข; อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รัตตัญญู ศิลาบุตร
2562การศึกษาและพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมอุษา ประชากุล; กรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกล่องตามแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางกรกลด คำสุข; สินีนาถ เลิศไพรวัน; อนงค์นาฎ วรรณจิตจรูญ
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากแก้วและกระจกสีด้วยกระบวนการหล่อพร้อมฝังรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนพร นำพา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรมกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; พรทิพย์ กระทรวงไทย
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทำงานกรกลด คำสุข; ทรงกลด จารุสมบัติ; สุรพงษ์ ศรีเจ้า
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับเด็กพิการทางสายตาอายุ 5-7 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กมลวรรณ คำเพราะ
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับไอแพดเพื่อเป็นกรณีศึกษาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; พิชญา นิลรุ่งรัตนา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการลดน้ำหนักแก่เยาวชนที่มีน้ำหนักเกินพิกัดกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; บรรจงกิจ ลิมปดาพันธ์
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการออกแบบเครื่องประดับที่ทำจากโลหะผสมเลิศศิริร์ บวรกิตติ ;; กรกลด คำสุข; ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์