Browsing by Author รวิเทพ มุสิกะปาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 29 of 29 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับไอแพดเพื่อเป็นกรณีศึกษาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; พิชญา นิลรุ่งรัตนา
2014-09-10การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ กรณีศึกษากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; ชนาธินาถ ไชยภู
2014-09-10การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาบ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่านรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนกฤต ใจสุดา
2014-09-10การออกแบบโครงสร้างการทอผ้าสำหรับผ้าย้อมครามทอมือ : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กัญจน์ชญา จันทรังษี
2014-09-03ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมัยวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; อโนทัย ชลชาติภิญโญ; รวิเทพ มุสิกะปาน
2565ลวดลายกล่องรวิเทพ มุสิกะปาน; สิรกรณ์ ภูมาศ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2565ลวดลายกล่องรวิเทพ มุสิกะปาน; สิรกรณ์ ภูมาศ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2014-09-10ศึกษาและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวของมนุษย์ตามหลักการเคลื่อนไหว สำหรับเยาวชนผู้ศึกษาด้านแอนิเมชั่นระหว่างอายุ 15-18 ปีรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ภคพงศ์ ทุ่งสี่
2014-09-10ศึกษาและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรวิเทพ มุสิกะปาน; สินีนาถ เลิศไพวัน; วิทิต วรรณวิทยาภา