ผลของการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

SWUIR/Manakin Repository

ผลของการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Show full item record

Title: ผลของการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Author: ปฏิมา สิงห์ศร
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/880
Date: 2012-11-15


Files in this item

Files Size Format View
Patima_S.pdf 3.364Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [189]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account