ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

SWUIR/Manakin Repository

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

Show simple item record

dc.contributor.advisor ณักษ์ กุลิสร์
dc.contributor.author พีรกานต์ ศิริรักษ์ th_TH
dc.date.accessioned 2012-09-20T03:34:23Z
dc.date.available 2012-09-20T03:34:23Z
dc.date.created 2554 th_TH
dc.date.issued 2012-09-20
dc.identifier.uri http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/684
dc.language.iso th_TH th_TH
dc.source 658.8342 พ791ป th_TH
dc.title ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต th_TH
dc.title.alternative Factors influencing on tourist's ecotourism behavior in Phuket Province th_TH
dc.type Thesis th_TH
dc.rights.access มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ th_TH
dc.subject.thash พฤติกรรมผู้บริโภค
dc.subject.thash นักท่องเที่ยว--ไทย
dc.subject.thash การท่องเที่ยว--การตลาด
dc.subject.thash ภูเก็ต--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
dc.thesis.degreename บธ.ม. (การตลาด)


Files in this item

Files Size Format View
Pirakarn_S.pdf 4.480Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [227]
    ปริญญานิพนธ์

Show simple item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account