การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ดอี 85 ทดแทนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10

SWUIR/Manakin Repository

การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ดอี 85 ทดแทนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10

Show full item record

Title: การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ดอี 85 ทดแทนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10
Author: ภัทร ภู่สกุล
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/583
Date: 2012-09-06


Files in this item

Files Size Format View
Pattara_P.pdf 1.183Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [36]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account