การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SWUIR/Manakin Repository

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Show full item record

Title: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Author: สุปราณี ศิริเกียรติโยธิน
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/581
Date: 2012-09-06


Files in this item

Files Size Format View
Supranee_S.pdf 971.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [36]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account