การจัดสรรปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการปลูกพืชอายุสั้นในตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

SWUIR/Manakin Repository

การจัดสรรปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการปลูกพืชอายุสั้นในตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Show full item record

Title: การจัดสรรปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการปลูกพืชอายุสั้นในตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Author: มนทิรา เหมอารัญ
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/577
Date: 2012-09-05


Files in this item

Files Size Format View
Monthira_H.pdf 830.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [36]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account