การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการประเมินข้าราชการ : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

SWUIR/Manakin Repository

การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการประเมินข้าราชการ : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

Show full item record

Title: การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการประเมินข้าราชการ : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
Author: กาญจนชนก ภัทรวนิชานนท์
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/502
Date: 2012-09-01


Files in this item

Files Size Format View
Kanjanachanok_P.pdf 2.132Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [16]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account