การศึกษาแนวโน้มของความต้องการครูและอาคารเรียนของโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2518-2524

SWUIR/Manakin Repository

การศึกษาแนวโน้มของความต้องการครูและอาคารเรียนของโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2518-2524

Show full item record

Title: การศึกษาแนวโน้มของความต้องการครูและอาคารเรียนของโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2518-2524
Author: เมธินทร์ กรอิสรานุกูล
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/4945
Date: 2015-08-03


Files in this item

Files Size Format View
ARC_a135868.pdf 60.33Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account