ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ไทยในยุคประวัติศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

SWUIR/Manakin Repository

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ไทยในยุคประวัติศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Show full item record

Title: ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ไทยในยุคประวัติศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Author: ภทรพรรณ กุมภีร์
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/4485
Date: 2014-12-29


Files in this item

Files Size Format View
Bhatharapan_G.pdf 89.28Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [42]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account