การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยรองรับการแข่งขันระดับสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

SWUIR/Manakin Repository

การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยรองรับการแข่งขันระดับสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Show full item record

Title: การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยรองรับการแข่งขันระดับสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Author: พลวัต สุนทรธนผล
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/4479
Date: 2014-12-29


Files in this item

Files Size Format View
Polwat_S.pdf 7.263Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [46]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account